Logo Spacy

spaCy: Příklady

# Import the English language class
from spacy.lang.en import English
# Create the nlp object
nlp = English()
# Process a text
doc = nlp("This is a sentence.")
# Print the document text
print(doc.text)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *