Programování: Jak rozdělit text na jednotlivé věty

1. Rozdělění textu na jednotlivé znaky

$chars = preg_split('//u', $text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
  • preg_split – rozdělí řetězec podle oddělovače zadaného jako regulární výraz
    • //u – podpora pro UTF-8 unicode
    • -1 – žádný limit
    • PREG_SPLIT_NO_EMPTY – nebudou vráceny pouze neprázdné řetězce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *