NLP

NLP

 • information extraction systems
 • natural language understanding systems
 • NLP is a subfield of Artificial Intelligence and is concerned with interactions between computers and human languages
 • NLP is the process of analyzing, understanding, and deriving meaning from human languages for computers

K čemu slouží NLP

NLP dokáže odpovědět na otázky:

 • What’s text about?
 • What do the words mean in context?
 • Who is doing what to whom?
 • What companies and products are mentioned?
 • Which texts are similar to each other?
 • pre-process text for deep learning
 • Textual data on internet is decreasing gradually

Funkce

 • tokenizace (tokenization) – rozdělení textu na jednotlivá slova, interpunkční znaménka apod., tedy tzv. tokeny.
 • Slovní druhy (Part-of-speech (POS) Tagging) – určení slovních druhů (podstatné jméno, sloveso apod.).
 • Větné členy (Dependency Parsing) – určení větných členů (podmět, přísudek, předmět apod.)
 • Lemmatization – určení základní podoby slov ()
 • Sentence Boundary Detection (SBD) – Finding and segmenting individual sentences.
 • Pojmenování entit (Named Entity Recognition – NER) – určení reálných objektů (osoby, společnosti, místa)
 • Entity Linking (EL) – Disambiguating textual entities to unique identifiers in a Knowledge Base.
 • Similarity – porovnání slov, frází, vět či celých dokumentů mezi sebou
 • klasifikace textu (text classification) – určení typů dokumentů, označení dokumentů štítky
 • Rule-based Matching – Finding sequences of tokens based on their texts and linguistic annotations, similar to regular expressions.

Statistické modely (Statistical models)

Určité funkce NLP vyžadují použití tzv. statických modelů. 
jde o natrénované modely pro dané jazyky.

Např. pro určení slovích druhů.

Statistické modely se skládají z komponent:

 • Binary weights – pro odhad anotací z kontextu (slovní druhy, větné členy a pojmenování entit)
 • Lexical entries in the vocabulary – slova a jejich, na kontextu nezávislé atributy (tvar (shape) či pravopis (spelling))
 • Data files – lemmatization rules and lookup tables
 • Word vectors, i.e. multi-dimensional meaning representations of words that let you determine how similar they are to each other.
 •  

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *