Čeština: Větné členy

Větné členy (angl. Sentence Elements).

Vetný člen je nejmenší jednotka věty. Lze jej přesunout jen jako celek.

Vztahy mezi větnými členy

Skloňování jmen umožňuje rozlišit ve větě podmět a předmět.

Podmět a přísudek

Rozvodněná bystřina podmět, říčka Loupnice, včera zaplavila přísudek opuštěnou náves i přilehlé ulice.

 • přisuzování (predikace)
 • základní skladební dvojice
 • nesou jádro informace obsažené ve větě
 • tvoří základ věty
 • členy jsou na sobě závislé (syntaktická dvojice)
 • jsou rozvíjeny skladebními dvojicemi s dalšími větnými členy, na ty pak dále mohou navazovat další
  • Každý další větný člen je závislý na řídícím větném členu, který je jím rozvíjen a s nímž tvoří skladební dvojici.
   • Zároveň může být řídícím větným členem pro jeden nebo více dalších větných členů, kterými je sám rozvíjen.

Podmět (subject)

 • vždy v 1. pádě
 • kterýkoli slovní druh
 • Většinou jde o podstatné jméno v 1.pádu
 • určuje to, kdo/co daný děj vykonává
 • Ptáme se (1. pádovou otázkou): Kdo, co (danou věc vykonával/o)?
 • Každá věta musí mít svůj podmět
 • není závislý na žádném jiném větném členu
 • jiné větné členy jej mohou rozvíjet
 • Tvar přísudku je určen právě podmětem (závisí na něm), shoduje se s ním v osobě a čísle, někdy také ve jmenném rodu a životnosti.
 • Přísudek vlastně přebírá od podmětu jeho osobu, číslo, případně i rod a životnost.
 • podmět ovlivňuje přesnou podobu přísudku, nikoli obráceně
 • Někdy není potřeba řešit u přísudku rod, například v přítomném čase je jedno, zda je podmět v mužské, ženském či středním rodu. Pokaždé použijeme stejný tvar: lokomotiva jede, auto jede, motocykl jede. Proto je u rodu a životnosti slovo někdy, neděje se tak totiž ve všech případech. Naopak číslo a osoba podobu přísudku ovlivňují vždy.
 •  druh
  • vyjádřený – je ve větě vyjádřen (Pavlína spí)
  • nevyjádřený – není ve větě vyjádřen, ale víme, o koho/co se jedná (Chceš [ty] kousek čokolády?)
  • všeobecný – není ve větě vyjádřen a ani netušíme, o koho přesně se jedná. (V televizi dávali [oni] film.)

Přísudek (predicate)

 • vyjadřuje činnost nebo stav podmětu
 • vyjádřen:
  • sloveso
  • sloveso + zvratné zájmeno se/si
  • několik sloves
  • sloveso + podstatné jméno
  • sloveso + přídavné jméno
 • Ptáme se: Co dělá podmět?
  • Na stromě rostou jablka
 • druhy:
  • slovesný – sloveso v určitém tvaru
   • slovesný jednoduchý – jedno sloveso v určité osobě
    • Kočka leze dírou.
    • Zítra nebude pršet.
   • slovesný složený – způsobové (muset, moci, smět, mít, chtít) nebo fázové (začít, začínat, zůstat, zůstávat, přestat, přestávat) sloveso + infinitiv
    • Kočka chce prolézt dírou.
    • Zítra nemá pršet.
   • jmenný se sponou (slovesně-jmenný) – tvoří ho sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se) + přídavné nebo podstatné jméno.
    • Kočka je líná.
    • Pavel se stal expertem na předpovídání počasí.
   • jmenný: tvoří ho pouze podstatné nebo přídavné jméno, sponové sloveso chybí. (Sliby chyby. = Sliby [jsou] chyby. Průjezd zakázán. = Průjezd [je] zakázán.)
   • citoslovečný: tvoří ho citoslovce. (Pes hop přes plot. Anička bác do kaluže.)

Podmět a přívlastek

Rozvodněná přívlastek bystřinapodmět, říčka Loupnice, včera zaplavila opuštěnou náves i přilehlé ulice.

 • určování (determinace)
 • vztah mezi ostatními větnými členy, z nichž jeden člen je řídící, druhý závislý
 • členy jsou na sobě závislé (syntaktická dvojice)
 • přívlastek shodný stojí zpravidla před podstatným jménem (krásná žena)
 • přívlastek neshodný za podstatným jménem (kočka domácí)

Předmět (object)

 • 2., 3., 4., 6. a 7. pád
 • rozvíjí přísudek věty
 • vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se děj týká
 • ptáme se pádovými otázkami
  • pokud se můžeme na větný člen zeptat i jinou než pádovou otázkou (kde?, kam? kdy?), nejedná se o předmět
Babička se zlobila na Pepíka.
Smutně se loučil se svým domovem.
Hodil Alíkovi gumový míček.
Posypala cukroví moučkovým cukrem.
Sním o dovolené u moře.

Přívlastek (attribute)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *