Čeština: Skladba slov

Kořen

 • jednotlivý morfém slova, který nese základní význam
 • nelze ho dále členit na menší významové jednotky
 • tvorba nových slov, příp. modifikace původního významu:
  • předpona + kořen
  • kořen + přípona
  • kořen + kořen

Příklad

Vykřikovat
 • předpona vy-
 • kořen -křik-
 • přípona -ovat

Morfém

 • nejmenší vydělitelná část slova, která je nositelem věcného nebo gramatického významu
 • druhy
  • předpona (afix, prefix)
  • vpona (afix, infix)
  • přípona (afix, sufix)
  • koncovka (afix, sufix)
  • kořen slova
 • podle funkce ve slově
  • lexikální (věcný) morfém
  • gramatický (mluvnický) morfém
  • spojovací morfém

Příklad

strojopisný
 • stroj~ – lexikální morfém podílející se na základním významu tohoto slova (kořen slova)
 • ~o~ – spojovací morfém, který spojuje části složeniny (vpona)
 • ~pis~ – druhý kořen tohoto slova odvozený od slovesa psát
 • ~n~ – odvozovací (derivační, slovotvorný) lexikální morfém, který pozměňuje původní význam slova, realizovaný jako přípona (zde převádí podstatné jméno na přídavné jméno)
 • – flektivní (ohýbací) gramatický morfém, který určuje vztah slova k jiným větným členům, realizovaný jako koncovka (zde vyjadřuje první pád jednotného čísla mužského rodu)

Lexém (lexikální jednotka)

 • základní jednotka slovní zásoby jazyka
 • množina všech tvarů určitého slova nebo slovního spojení
 • reprezentativní tvar slova, uváděný ve slovnících, se nazývá lemma
 • Každý lexém je složen z jednoho nebo více morfémů (kořen, předpona, přípona, koncovka atd.).

Příklad

 • lemma: pes
 • podoby: pes, psa, psu, psovi, psem, psi, psů, psům, psy, psech
 •  

Kmen slova

 • část slova, která se v různých tvarech téhož slova (u flektivních slovních druhů) nemění.
 • bývá totožná s kořenem
 • sestává z kořene, případně též jedné nebo více předpon (prefixů) či přípon (sufixů).

 • Při ohýbání slov (skloňování a časování) však v některých jazycích může dojít i ke změně tvaru kmene.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *