Programování: Jak rozdělit text na jednotlivé věty

1. Rozdělění textu na jednotlivé znaky

$chars = preg_split('//u', $text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
  • preg_split – rozdělí řetězec podle oddělovače zadaného jako regulární výraz
    • //u – podpora pro UTF-8 unicode
    • -1 – žádný limit
    • PREG_SPLIT_NO_EMPTY – nebudou vráceny pouze neprázdné řetězce

Čeština: Pořádek slov ve větě (slovosled)

Český slovosled se označuje jako proměnlivý, nikoliv však naprosto volný nebo snad libovolný.

Česká morfologie obvykle umožňuje rozlišit slovní druhy i funkce jednotlivých slov ve větě (podmět, předmět, přísudek, příslovečné určení).

Pokračování textu Čeština: Pořádek slov ve větě (slovosled)